Pedersen og Nielsen

Stor efterspørgsel efter kundernes opmærksomhed

Autohus.dk
17/05/2020
Video challenge

At skille sig ud, med et generisk produkt

Outcome

+200.000 visninger på indhold

Impact

Aktivering af kunder på SoMe

Team

Videograf - Kathrine

Videograf - Magnus

Producer - Søren

Koncept - Jeppe

Services

Strategi

Sparring på koncepter

Videoproduktioner

Et marked som er præget af høj konkurrence og en stor efterspørgsel efter kundernes opmærksomhed.

Sammen med Pedersen og Nielsen definerede vi nogle ønskede målgrupper og satte os for at definere content, som snakkede til netop deres udfordringer. Selvom man har en meget bred målgruppe, kan vi se at der er stor værdi i at konkretisere ens værdigrundlag og fokusere på enkelte USPer i ens videoer, ift. at forsøge at ramme bredt i en ens målgruppe.

Når man sælger biler, kan det være svært at positionere sig i markedet. Der er mange andre der sælger biler og hvad skal man positionere sig efter?

Derfor lavede vi en overordnet brandfilm, med små og konkrete undervideoer. Her tiltalte vi specifikke målgrupper og indholdet kunne pushes til disse.

Man opnår her en overordnet fortælling, som knytter de mindre videoer sammen til en konkret fortælling.
Flowet bliver derfor udfordring – fortælling – løsning og ikke kun fortælling – løsning.

Related cases